Naslovna O nama Delatnost Reference Platforma boja Kontakt PRODUKT KATALOG RESTAURACIJA TERACA TERACO PRANI KULIR MOZAIK Imperial Gold O NAMA

Opredeljenje privrednog društva "IMPERIAL GOLD" d.o.o. je da kvalitetom usluga i efikasnom organizacijom drži visoke standarde u oblasti izrade TERACO podnih obloga. Ispunjavanje zahteva poslovnih partnera, odnosno, održavanje i negovanje dobrih poslovnih odnosa, postižemo pridržavajući se osnovnih principa poslovanja našeg privrednog društva i to: 

• Visoki kvalitet izvedenih radova i pruženih usluga,
• Poštovanje zadatih rokova izvođenja,
• Visoka stručnost zaposlenih,
• Bezbednost i zdravlje ljudi na radu,
• Konkurentnost cena usluga na tržištu,
• Korišćenje savremene opreme, materijala i alata pri izvođenju radova,
• Garantovanje za izvedene radove.

  Uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom, organizacijom i efektivnim radom preispitujemo, proveravamo i na taj način održavanjem i stalnim poboljšavanjem  sistema menadžmenta kvalitetom ispunjavamo zahteve korisnika, vlasnika i zaposlenih. Pružamo usluge koje će u pogledu kvaliteta zadovoljavati potrebe i očekivanja korisnika jer smatramo da je pravo merilo našeg uspeha ocena koju, kroz ocenu nasih usluga, o nama daje korisnik. 
    Prepoznajemo i sprečavamo moguće nezadovoljstvo korisnika i efikasno reagujemo na svaku sugestiju. Primenjujemo otkrivanje, kontrolu, izveštavanje o neusaglašenostima i korekciju svih uzoraka koji mogu uticati na kvalitet naših usluga. Upravljamo procesima na način koji će omogućiti ispunjenje svih poslovnih ciljeva.

Razvijamo partnerske odnose sa kupcima i isporučiocima na osnovu zajedničke strategije i ciljeva. Privredno društvo"IMPERIAL GOLD’’ d.o.o. uspostavljanjem, održavanjem i unapređenjem integrisanog sistema menadžmenta:

• Osigurava da svi zaposleni u potpunosti primenjuju politiku kvaliteta i doprinose ostvarivanju postavljenih ciljeva privrednog društva;
• Drži korak sa tendencijama tržišta, novim tehnologijama i obezbeđuje adekvatnu obuku celokupnog osoblja u cilju efikasnog obavljanja radnih zadataka.

Uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom preispitujemo, proveravamo i na taj način održavanjem i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom ispunjavamo zahteve korisnika, vlasnika i zaposlenih

Uspostavljanje i primena međunarodno priznatih standarda Sistema menadžmenta kvalitetom, visoka stručna osposobljenost zaposlenih i tehnički kapaciteti preduzeća u kombinaciji sa dugogodišnjim iskustvom čine nas konkurentnim, odgovornim i pouzdanim partnerom. 

Liveni teraco Restauracija teraco kamena Prani kulir Brušenje teraco kamena Lomljeni mermer-mozaik Aplikacije, medaljoni i bordure Zaštita kamenih podova THE   W O R L D   O F   S T O N E Alati

Podovi koji idu u korak sa vremenom a odišu elegancijom, lepotom i luksuzom        LIVENI                              

Podovi koji idu u korak sa vremenom a odišu elegancijom, lepotom i luksuzom        LIVENI TERRAZZO PODOVI                             

Želite liveni teraco kamen?


Imate stari teraco kome treba novi izgled? Potrebno vam je brušenje i poliranje teraco kamena? Želite logo firme, šaru drugačije boje, medaljon..? Zanima vas liveni teraco koji nije klizav? Želite mozaik (lomljeni mermer) u odredjenom dezenu?

                 FOLLOW US:
restauracija2 mozaik2 teracoslike 2 pranikulir2

               INFORMACIJE:         Imperial Gold d.o.o.

         Surčinska 78G

         Beograd

            

        tel:+381 63 651 808


         office@imperialgold.rs