PRODUKT KATALOG
RESTAURACIJA TERACA
TERACO
PRANI KULIR
MOZAIK
Imperial Gold
PRANI KULIR

Vršimo izradu Pranog kulira koji je smesa veziva i mlevenog kamena i svojom tehnologijom postavljanja daje hrapavu površinu što je najpogodnije za površine na kojima postoji mogućnost klizanja tokom zime  (stepenice,terase,trotoari…) Prani kulir se zbog svog specificnog izgleda postavlja i na vertikalne površine kao što su cokle od kuće.

THE   W O R L D   O F   S T O N E

Podovi koji idu u korak sa vremenom a odišu elegancijom, lepotom i luksuzom        LIVENI                              

Podovi koji idu u korak sa vremenom a odišu elegancijom, lepotom i luksuzom        LIVENI TERRAZZO PODOVI                             

             INFORMACIJE:     Imperial Gold d.o.o.

     Vojvodjanska bb

     Beograd

         

      tel:+381 63 651 808


     office@imperialgold.rs

Želite liveni teraco kamen?


                FOLLOW US:
restauracija2 mozaik2 teracoslike 2 pranikulir2